تگ های محصولات
فیلتر کن
نمایش 50 از 3,250 محصول

فرش وینتج 1

دارای ضمانت پس از فروش از نظر رنگ

ضد لک 

ضد چروک

ضد حساسیت 

قابل شست و شو 

مقاومت بالا 

بدون پرزدهی

 

فرش وینتج 2

دارای ضمانت س از فروش از نظر رنگ

ضد لک

ضد چروک

ضد حساسیت

قابل شست و شو 

مقاومت بالا

بدون پرزدهی

 

فرش وینتج 3

دارای ضمانت پس از فروش از نظر رنگ

ضد لک

ضد چروک

ضد حساسیت

قابل شست و شو 

مقاومت بالا 

بدون پرزدهی

 

فرش وینتج 4

دارای ضمانت پس از فروش از نظر رنگ

ضد لک

ضد چروک 

ضد حساسیت

قابل شست و شو

مقاومت بالا

بدون پرزدهی

 

فرش وینتج 5

دارای ضمانت پس از فروش از نظر رنگ

ضد لک

ضد چروک

ضد حساسیت 

قابل شست و شو 

مقاومت بالا

بدون پرزدهی

فرش وینتج 6

دارای ضمانت پس از فروش از نظر رنگ

ضد لک

ضد چروک

ضد حساسیت 

قابل شست و شو 

مقاومت بالا 

بدون پرزدهی

فرش وینتج 7

فرش وینتج طوسی زرد 

دستبافت ایرانی

ابعاد 216*204

دارای ضمانت پس از فروش از نظر رنگ 

ضد لک

ضد چروک

ضد حساسیت 

قابل شست و شو 

مقاومت بالا 

بدون پرزدهی

فرش قشقایی 1

23,000,000 تومان

نوبافت 

از جنس پشم و کرک 

ابعاد 227*164 

فرش وینتج 8

21,300,000 تومان

فرش وینتج دستبافت کرمان

ابعاد 371*281

دارای ضمانت از نظر رنگ

ضد لک

ضد حساسیت 

ضد چروک

قابل شست و شو 

مقاومت بالا 

بدون پرزدهی

فرش قشقایی 2

23,000,000 تومان

فرش نوبافت و دست بافت 

زمینه سرمه ای 

ابعاد 227*164

جنس از کرک و پشم 

فرش نوبافت 1

12,000,000 تومان

از جنس پشم و کرک 

رنگی 

طرح اشکال هندسی

ابعاد 203*146